สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

พุธ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๕๑
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ปวส. ปีสุดท้าย แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 21 คน ผ่านไปเข้าสอบภาคความสามารถ 17 คน ในวันที่ 22 - 23 มกราคม 2564 ณ อาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อให้รองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ตนเอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด