มกอช. ร่วมคณะ รมช. กษ. ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแก้วิกฤตโควิด 19

อังคาร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๕
นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ พิทักษ์ ชายสม รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ และนายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายระหว่างประเทศที่ 3 ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแก้วิกฤตโควิด 19 ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
มกอช. ร่วมคณะ รมช. กษ. ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแก้วิกฤตโควิด 19

ทั้งนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ดำเนินการจัดอบรมองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร เลี้ยงจิ้งหรีดโดยเข้าสู่ระบบมาตรฐานเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ในอนาตค

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. ร่วมคณะ รมช. กษ. ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแก้วิกฤตโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด