วว./กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน

อังคาร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๔
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี
วว./กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วว.และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องโปรยสารฝนหลวงแบบกึ่งอัตโนมัติบนอากาศยาน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงานบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว./กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด