ฟอร์ติเน็ตขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเอง ฟรี!!!

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๖
Fortinet(R) (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอันครบถ้วนที่ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเวลาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีที่แล้ว ตั้งเป้าขยายเวลาการอบรมฟรีพร้อมเสริมวิชาใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดปีพ.ศ. 2564 นี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้หลากหลาย
ฟอร์ติเน็ตขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเอง ฟรี!!!

โครงการฝึกอบรมฟรีของฟอร์ติเน็ตจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • เข้าถึงหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกมากกว่า 30 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย: หลักสูตรเหล่านี้รวมถึงการอบรมหัวข้อในต่างๆ ตั้งแต่ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระบบเอสดีแวน (Secure SD-WAN) การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบอุตสาหกรรม (Operational Technology: OT) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์บนคลาวด์ โดยคาดว่าจะมีหลักสูตรใหม่ๆ เสริมเพิ่มเข้ามาตลอดทั้งปีพ.ศ. 2564 นี้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการลงมือทำจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้รับชมได้ตามต้องการแบบออนดีมานด์
  • เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NSE Certification: หลักสูตรฟรีส่วนใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เป็นทางการของ Fortinet NSE Certification Program เช่นกัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟอร์ติเน็ตออกใบเกียรติบัตรรับรองคุณสมบัติ สำหรับการอบรมทั้ง 8 ระดับ และได้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่าห้าแสนใบ
  • ได้รับหน่วยกิตวิชาชีพต่อเนื่อง: ฟอร์ติเน็ตได้ร่วมมือกับ (ISC)2 อันเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นให้การศึกษาด้านปลอดภัยสารสนเทศ จึงเอื้อให้บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการฝึกอบรมฟรีนี้ ซึ่งรวมถึงวิชาการฝึกอบรมที่ NSE สามารถรับหน่วยกิตการศึกษาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Education: CPE) สำหรับการสอบเพื่อรับใบรับรองของ Certified Information System Security Professional (CISSP) และ (ISC)2 ตามข้อกำหนดต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับ 1 หน่วยกิตต่อทุกๆ 1 ชั่วโมงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม NSE Training Institute กับฟอร์ติเน็ต

นับเป็นการดีที่ฟอร์ติเน็ตช่วยเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากรในทุกระดับ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พนักงานจำนวนมากมายทั่วโลกจำเป็นต้องปฏิบัติงานจากที่บ้านมากขึ้น องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญแก่การทำให้ระบบเครือข่ายปลายทางและผู้ใช้งานปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ แต่ในขณะเดียวกันองค์กรยังประสบปัญหาเรื่องทักษะและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากภายนอกองค์กร

ฟอร์ติเน็ตจึงได้เปิดหลักสูตร Network Security Expert (NSE) Training Institute อันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามเวลาที่ตนเองสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านไอทีและความปลอดภัยได้ทบทวนความรู้ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้สูงมากยิ่งขึ้น   ซึ่งนับตั้งแต่ได้เปิดหลักสูตรดังกล่าว พบว่าได้รับความสนใจอย่างมากและมีการลงทะเบียนมากกว่า 800,000 คนตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น ฟอร์ติเน็ตเห็นแนวโน้มยอดการลงทะเบียนในปีพ.ศ. 2564 นี้ที่สูงมากยิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม NSE Certification Program ระดับ 1-3 รวมถึงระดับกลาง 4-6 ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค และระดับ 7-8 สำหรับการอบรมในขั้นสูง

นอกจากนี้ การให้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานแก่บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรจำนวนมาก ฟอร์ติเน็ตจึงจัดบริการการอบรมให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Awareness and Training service) ฟรี ซึ่งบริการนี้อิงการฝึกอบรม NSE ระดับ 1 และได้รวมความรู้ด้านเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลระบบไว้เรียบร้อย จึงทำให้บริการนี้ช่วยให้องค์กรเริ่มต้นจัดหาโปรแกรมที่สร้างความตระหนักถึงและสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งองค์กรให้กับพนักงานทุกคนได้อย่างง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย

สร้างผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์แห่งอนาคตที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

NSE Training Institute เป็นพันธมิตรกับผู้นำระดับโลก รวมถึง World Economic Forum สถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งในการจัดการฝึกอบรมทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มนักศึกษา ผู้สูงวัย สตรี ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนด้อยโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือที่เกื้อกูลและแข็งแกร่งกับภาครัฐ เอกชนและพันธมิตรในโครงการ NSE Training Institute ช่วยให้ฟอร์ติเน็ตสามารถลดช่องว่างทักษะได้โดยการเพิ่มการเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรม NSE ที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ได้

คุณร็อบ ราช้อต รองประธาน ฝ่าย Global Training & Technical Field Enablement ของฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า "ด้วยยอดการลงทะเบียนมากกว่า 800,000 ท่านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฟรีของเราในปีพ.ศ. 2563  แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกอบรม NSE ของฟอร์ติเน็ตสามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในทุกระดับได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ฟอร์ติเน็ตจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายด้วยตนเองทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าเราจะเห็นช่องว่างทักษะที่ลดน้อยลง ด้วยระบบนิเวศของผู้ให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์ตลอดจนความร่วมมือของรัฐบาลและองค์กรเอ็นจีโอ เราจะยังคงช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย รอบรู้ให้แก่อุตสาหกรรมต่อไป"

ที่มา: Communication Arts

ฟอร์ติเน็ตขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเอง ฟรี!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด