สนพ.พช.เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๘
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ หลักสูตร การใช้โปรแกรม microsoft excell advance จำนวน 30 ชม. รุ่นที่ 1 ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรมzoom วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 34 คน 
สนพ.พช.เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สนพ.พช.เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด