สนพ.แพร่ ร่วมเสวนา ตาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๒
วันที่ 22 มกราคม นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมเสวนา ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยบูรณาการร่วมมือกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ให้การต้อนรับคณะครูแนะแนวในโอกาศมาการศึกษาดูงานการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ ต่อไป
สนพ.แพร่ ร่วมเสวนา ตาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
สนพ.แพร่ ร่วมเสวนา ตาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด