NPS จัดกิจกรรม "เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน" ครั้งที่ 75

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๓
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม "เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน" ครั้งที่ 75 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนทำการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เพื่อสมาชิกในชุมชนได้ใช้งานอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
NPS จัดกิจกรรม เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 75

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด