คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๖
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-6495000 ต่อ 21800, 21821 หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://nurse.swu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด