ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #2 เสวนาออนไลน์ "พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal"

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๐๕
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #2 เสวนาออนไลน์ พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal

ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ในหัวข้อ "พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal"

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ID : 528 974 2746

รายละเอียดเพิ่มเติม www.spu.ac.th/…rmatics

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด