สนพ.มหาสารคาม ประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๕
21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีใอแรงงานมหาสารคาม จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาอิสระ และนักศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมีการคัดกรองมาตรการป้องกันโรค ที่ทางภาครัฐกำหนด ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (Covid- 19) และคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัด ผู้เข้ารับการประเมิน ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ สามารถประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สนพ.มหาสารคาม ประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด