พร้อมให้บริการ ! สภาวิศวกร เปิดช่องทางออนไลน์ให้บริการสมาชิก ช่วงโควิดระลอกใหม่

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๖
สภาวิศวกร เปิดช่องทางออนไลน์ให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรทุกรูปแบบ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา รับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ อาทิ จองคิวใช้บริการเคาน์เตอร์ล่วงหน้า 3 วัน ซึ่งจะเปิดให้บริการในเวลา 9.00 - 15.00 น. (สมาชิกที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปเข้ารับการบริการได้ตามปกติ) ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ 100%) นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถทำรายการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหม่ทุกระดับ ต่ออายุใบอนุญาตฯ การต่ออายุสมาชิกสภาวิศวกร และรอรับใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานสภาวิศวกร
พร้อมให้บริการ ! สภาวิศวกร เปิดช่องทางออนไลน์ให้บริการสมาชิก ช่วงโควิดระลอกใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวิศวกร ผ่าน 5 ช่องทางที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ไลน์ไอดี @coethai เว็บไซต์ www.coe.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจ web.facebook.com/…hailand และช่องทางยูทูบ "COE Channel"

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

พร้อมให้บริการ ! สภาวิศวกร เปิดช่องทางออนไลน์ให้บริการสมาชิก ช่วงโควิดระลอกใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด