"พรีไซซ" สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๕
บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด ส่งตัวแทนมอบอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จริงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แก่ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุ่มบริษัท พรีไซซ มีการมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกๆปี มีการจัดตั้งทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน จากหน่วยงานการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการมอบโอกาสและประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
พรีไซซ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษาใดที่ต้องการความอนุเคราะห์อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการสร้างทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษาร่วมกับพรีไซซ สามารถติดต่อได้ที่ (+66) 02-961-4501 preciseproduct/….in.th/ LINE: lin.ee/…1T37XR1 โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 , 065-528-5860

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด