สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๕
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายเมธี  เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม บริษัทเพชรประเสริฐ จำกัด โดยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมแรงงานในสถานประกอบการและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ และเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด