สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายเมธี  เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี กรณีเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างบำรุงรักษารถยนต์ และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด