สนพ.มุกดาหารจัดสัมนา พ.ร.บ ประจำปี 64

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๐
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดการสัมมนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ.โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โดยมีนางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และวิทยากร ให้การตอนรับ โดยในเนื้อหาการสัมนาจะเน้นในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก พ.ร.บฯและนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ คือ สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมสัมนา จำนวน 60 คน
สนพ.มุกดาหารจัดสัมนา พ.ร.บ ประจำปี 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด