ห้ามพลาด!! กับคอร์สอบรมบริการวิชาการที่หลากหลายจากคณะ ICT ม.มหิดล ระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. 2564

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙
คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
ห้ามพลาด!! กับคอร์สอบรมบริการวิชาการที่หลากหลายจากคณะ ICT ม.มหิดล ระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. 2564

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings รับจำนวน 40 คน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th/…el-2019

2.สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Open Agile Architecture" โดย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th/…tecture

3.โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App" รุ่นที่ 5

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th/…ialapp5

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ รับจำนวน 20 ที่นั่ง

สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th/…rning-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณเด่น 095-437-7275 Email: [email protected] หรือ

คุณสารัชย์ 092-256-1570  Email: [email protected]

ที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด