สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกโครงการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 (18ชม) ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.64 จำนวน 22 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อพัฒนากำลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะสูงขึ้นและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด