สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 9 ม.ค. 64 ให้กับนักศึกษาช่างไฟฟ้า ปวส.2 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จำนวน 21 คน ณ อาคารทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีมาตรฐานนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ หรือนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดต้นเองในอนาคต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด