สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 5 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 คน รวม 6 คน ในวันที่  13 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยรักษามาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด