วิศวฯ จุฬาฯ และกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาฯ ร่วมมอบ "หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกล" แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๘
วิศวฯ จุฬาฯ และกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาฯ ร่วมมอบ "หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกล" แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร
วิศวฯ จุฬาฯ และกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาฯ ร่วมมอบ หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกล แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำ "หุ่นยนต์ปิ่นโต และ "กระจกระบบสื่อสารทางไกล" มอบแก่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (กลาง) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมในโครงการกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) โครงการในสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 10 ชุด โดยมี นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร (ขวา) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อรับมือวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างชาติและคนไทยได้รับเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นจำนวนมาก

ที่มา: โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด