สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๙
รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พญ.ทิพา ไกรลาส ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี และ ผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้บูรณาทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU)ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและมาตรฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาฝึก 435 ชั่วโมง ในวันที่ 13 ม.ค.64 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด