สนพ.ปราจีนบุรี ชวนช่างไฟ แอร์ เชื่อม ประเมินพร้อมรับหนังสือการันตีทักษะตามกฎหมาย

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๖
สนพ.ปราจีนบุรี ชวนช่างไฟ แอร์ เชื่อม วัดระดับฝีมือและประเมินความรู้ความสามารถ พร้อมรับหนังสือการันตีทักษะตามกฎหมาย เพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ
สนพ.ปราจีนบุรี ชวนช่างไฟ แอร์ เชื่อม ประเมินพร้อมรับหนังสือการันตีทักษะตามกฎหมาย

นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างฝีมือในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า การประเมินความรู้ความสามารถมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย (1) ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงานพิจารณาผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา (3) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป จาก 100 คะแนนเต็ม จึงจะผ่านการประเมิน และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อการันตีฝีมือและเพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ ช่างฝีมือในกลุ่มอาชีพข้างต้นที่สนใจเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 455 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3729 0380 - 1 ต่อ 116 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

สนพ.ปราจีนบุรี ชวนช่างไฟ แอร์ เชื่อม ประเมินพร้อมรับหนังสือการันตีทักษะตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด