ประสานกระทรวงแรงงานตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ - ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดในเส้นทางสายหลักสายรอง

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๒๗
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกระทรวงมหาดไทย (มท.) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นย้ำให้ทุกด่านใช้ระบบคัดกรอง BKK COVID-19 และแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนายจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในความดูแล โดยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ไม่เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ เพื่อให้สามารถสืบค้นและคัดกรองได้ อีกทั้งยังได้ประสานกระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ จัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวให้ดูแลแรงงานและจัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีให้จัดสถานที่ควบคุมดูแลให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ประสานกระทรวงแรงงานตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ - ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดในเส้นทางสายหลักสายรอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตั้งด่านคัดกรองจะจัดตั้งในเส้นทางคมนาคมสายหลักบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดและสายรองตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ตามแนวทางที่กำหนด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแอปพิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีด่านคัดกรอง จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย บริเวณใต้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา,หน้ามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม,หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน,หน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย เขตบางบอน,หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. (ไทยวารีค้าไม้) ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน, ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก,หน้าครัวเจ๊ง้อ ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา และหน้าคลังสินค้าประตู 8 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ประสานกระทรวงแรงงานตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ - ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดในเส้นทางสายหลักสายรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด