สพร.21 ภูเก็ต อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2564 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 23 คน 
สพร.21 ภูเก็ต อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
สพร.21 ภูเก็ต อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด