สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๑
วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มแรงงานใหม่ นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทั่วไป จำนวน 11 คน  เข้ารับการทดสอบฯ โดยทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e- testing system) และภาคความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน และรองรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพให้ถูกต้องต่อไป
สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า
สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด