สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๐
นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเข้าพบผู้บริหาร บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด