สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2/2564

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖
วันที่ 20 ม.ค. 64 สนพ.แพร่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถโฟล์ลิฟท์ด้วยความปลอดภัย ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค. 64 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน โดยมี นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2/2564
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด