สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมสาขาการเสริมสร้างสภาวะผู้นำที่ดี ให้แก่พนักงานบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๐
19 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเสริมสร้างสภาวะผู้นำที่ดี ระยะเวลาฝึก 30 ชม. ณ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ อ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี
สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมสาขาการเสริมสร้างสภาวะผู้นำที่ดี ให้แก่พนักงานบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์
สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมสาขาการเสริมสร้างสภาวะผู้นำที่ดี ให้แก่พนักงานบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด