คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๐๘
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ในระดับปริญญาโท (S-MBR, X-MBR) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอก (X-DBR) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564   สมัครออนไลน์ได้ที่ grad.admission.kmutnb.ac.t/…/  ระเบียบการรับสมัคร www.grad.kmutnb.ac.th/…=316...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4 คุณปัญชิกา บุญทับ  โทรศัพท์  0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818 LINE : lin.ee/…jozU3Rs และ E-mail : [email protected]

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด