สนพ.มุกดาหารฝึกแบบบูรณาการ แก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมบูรณาการกับสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนวิทยากรฝึกอาชีพ โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ งปม.2564 จังหวัดมุกดาหาร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมสาขาช่างปูกระเบื้อง(60ชั่วโมง) ระหว่างวันที่19-28มกราคม2564 จำนวน2 รุ่นๆละ16คน ณ วัดศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และวัดบ้านนาสีนวน ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพืเนที่ จ.มุกดาหาร
สนพ.มุกดาหารฝึกแบบบูรณาการ แก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ
สนพ.มุกดาหารฝึกแบบบูรณาการ แก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด