สนพ.มุกดาหารเปิดฝึกเชื่อมให้กับผู้ต้องขัง

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๒
เมื่อวันที่ 18 -29 มกราคม 2564 เวลา  ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการเชื่อมไฟฟ่าด้วยมือ โดยบูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ จำนวน 33 คน ณ เรือนจำชั่วคราวนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพต่อไป
สนพ.มุกดาหารเปิดฝึกเชื่อมให้กับผู้ต้องขัง

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด