สนพ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรมให้ผู้สูงวัย

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๗
สนพ.มุกดาหาร ร่วมบูรณาการกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร(สวท.มุกดาหาร) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร(ส.ปชส.มุกดาหาร) จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 2/2564 สาขาการผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน
สนพ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรมให้ผู้สูงวัย
สนพ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรมให้ผู้สูงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด