สนพ.มุกดาหารเปิดครอส์ขายออนไลน์ฝึกให้ชุมชนเน้นสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๙
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร) โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการขายสินค้าออนไลน์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 สำหรับการฝึกขายสินค้าออนไลน์จะเน้นในเรื่องการสร้างรายได้จากสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดการขายให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ในการกล่าวเปิดฝึกอบรม นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการและวิจัยป่าต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินเข้าร่วมการเปิดฝึก เนื่องจากหมู่บ้านตาเปอะอยู่ในพื้นที่ของโครงการในพระราชดำริ และอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว
สนพ.มุกดาหารเปิดครอส์ขายออนไลน์ฝึกให้ชุมชนเน้นสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

สนพ.มุกดาหารเปิดครอส์ขายออนไลน์ฝึกให้ชุมชนเน้นสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด