สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยจัดการอบรมออนไลน์ สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21  ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจขายของแบบออนไลน์  สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์  (E-commerce) ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล ผ่านวีดีโอทางไกล Vido Conference  จำนวน  30 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22  มกราคม 2564 เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างธุรกิจออนไลน์ สามารถออกแบบเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม   โฮมสเตย์ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยจัดการอบรมออนไลน์ สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยจัดการอบรมออนไลน์ สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด