สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๙
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน การร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การกล้าที่จะปกป้องสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น โดย นำเสนอผ่านหนังสารคดีสั้น เรื่องสิทธิเด็ก

ปัญหาที่ถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยในโรงเรียน เมื่อเด็ก ๆ ตั้งคำถามถึงสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับ และผู้ใหญ่จะตอบอย่างไร ทางออกที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นไปในทิศทางไหน หาคำตอบกันได้ในคลิป VDO ว่าด้วยเรื่อง "สิทธิเด็ก" โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่อง ผมของเรา สิทธิของใคร?

ลิ้งค์วีดีโอ : youtu.be/…x-rCqgI

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด