สนพ.อจ. ฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom เป็นของขวัญปีใหม่ 64

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๔
18 ม.ค. 64 สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอบรมสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (30 ชม.) ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 3 ก.พ. 64 ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วย Application Zoom meeting เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 39 คน
สนพ.อจ. ฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom เป็นของขวัญปีใหม่ 64
สนพ.อจ. ฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom เป็นของขวัญปีใหม่ 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด