ผู้ว่าการ วว. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ "ศาสตราจารย์วิจัย"

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๐๔
ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "ศาสตราจารย์วิจัย" ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ว่าการ วว. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ ศาสตราจารย์วิจัย
ผู้ว่าการ วว. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ ศาสตราจารย์วิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด