ไรมอน แลนด์ ยึดหลัก Building Better Lives ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มอบอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

19 Jan 2021

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ของประเทศไทย นำโดยนายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน นายมนาเทศ อันนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และการขาย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้

ไรมอน แลนด์ ยึดหลัก Building Better Lives ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มอบอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

"มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคม (CSR) ด้วยหลัก "Building Better Lives" เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลนเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เริ่มทำโครงการเพลินโปรเจค (Play+Learn = Plearn) ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต ผ่านทางการอ่านหนังสือ การเล่นกีฬา และการเสริมทักษะที่จำเป็นในแต่ละวัน โดยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ หนังสืออ่านนอกเวลาที่ช่วยพัฒนาทางด้าน EQ และ IQ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของน้อง ๆ ในโรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ใน 15 โรงเรียน 11 จังหวัดทั่วประเทศ

ล่าสุดมูลนิธิฯ และบริษัทลงพื้นที่โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน อีกทั้งร่วมบริจาคเครื่อง ทำน้ำดื่ม ติดตั้งพัดลมเพดาน และสนับสนุนของบริโภคต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก จึงได้ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทางบริษัทได้ประสานกับทางโรงเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งมอบความสำเร็จขององค์กรหรือธุรกิจจะสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ตัวเลขผลประกอบการทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ โดยบริษัทยังคงเดินหน้าตามนโยบายของบริษัท และเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคมต่อไป

ไรมอน แลนด์ ยึดหลัก Building Better Lives ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มอบอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม จ.พระนครศรีอยุธยา