ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิดวงประทีป

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๐๙
ธงชัย ล่ำซำ (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ จรัสพงศ์ ล่ำซำ (ที่2จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ มูลนิธิดวงประทีป โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบทุนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ในชุมชนคลองเตย ในโอกาสวันครบรอบ 82 ปี บมจ.ล็อกซเล่ย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564.
ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิดวงประทีป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด