สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมให้บริการกิจกรรม พอ.สว.

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๔๘
วันที่ 14 มกราคม 2564  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม  ให้บริการแนะแนวการฝึกอาชีพตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ณ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน  ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 400 คน และเข้ารับการแนะแนวอาชีพ จำนวน  87  คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมให้บริการกิจกรรม พอ.สว.
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมให้บริการกิจกรรม พอ.สว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด