รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๘
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 มกราคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยสังเขป ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกล่าวมอบนโยบาย ผลักดันฮาลาล และสหกรณ์ปลอดดอกเบี้ย
รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2564 จำนวน 8 อำเภอ 44 ตำบล 174 หมู่บ้าน ซึ่งสถานการณ์ทั่วไปคลี่คลายแล้วทั้ง 8 อำเภอ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก โดยจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว

"เบื้องต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งถุงยังชีพ 1,000 ชุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลให้แก่พี่น้องเกษตรกรณ์ที่อุปกรณ์ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเกษตรกรสามารถลงทะเบียน ว่าได้รับความเสียหายอะไรบ้าง กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยแผนแก้ไขปัญหาระยะยาว กระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ปลา อาหารสัตว์ ฯลฯ โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน" รมช.มนัญญา กล่าว

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด