ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์นำร่อง 4 เส้นทางตามหลัก Universal Design

ศุกร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๒
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 30 เส้นทาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ว่า สำนักการโยธาจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นำร่องใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรพงษ์ และถนนเจ้าฟ้า เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักย่านบางลำพูและถนนข้าวสารตามแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่เป็นการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของรอบตัวเรา เพื่อตอบสนองการใช้งานของทุกกลุ่ม ซึ่งถนนจักรพงษ์ที่อยู่ในแผนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับถนนข้าวสารและถนนไกรสีห์ให้สามารถเดินทางสัญจรถึงกันได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงเส้นทางนำร่อง 4 เส้นทางดังกล่าวในปี 2564 ส่วนเส้นทางที่เหลือจะดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในปี 2565 ต่อไปจบครบ 30 เส้นทาง ตามแผนงานโครงการฯ ที่กำหนดไว้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด