ดีอีเอส ร่วม NT- สตช. หารือแนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE

ศุกร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘
เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. เพื่อพิจารณา เรื่อง แนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ดีอีเอส ร่วม NT- สตช. หารือแนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE
ดีอีเอส ร่วม NT- สตช. หารือแนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด