บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

ศุกร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๖
นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดยะลา ให้กำลังใจโดยส่งมอบอาหาร ขนม พร้อมน้ำดื่มแก่ชาวบ้าน ตลอดจนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด