สนพ.หนองคาย สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

ศุกร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๓
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่ 2564 แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน "รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า" การฝึกอบรมออนไลน์ฟรีตามวิถีใหม่ new normal การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การรับสมัครสถานประกอบการกิจการในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนภารกิจด้านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือณ สถานีวิทยุวัดโพธิ์ชัย คลื่นความถึ่ FM 97.75 MHz เวลา 15.00 -16.00 น.
สนพ.หนองคาย สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด