คอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันภาษา จุฬาฯ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ

พฤหัส ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๗
สถาบันภาษา จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ (English for Career Success) สำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงาน โดยใช้สื่อการสอนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล และแบบกลุ่ม สอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ โดยเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom และทำ Workshop ณ สถาบันภาษา จุฬาฯ
คอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันภาษา จุฬาฯ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ

เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Workshop ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาฯ

สมัครเข้าเรียนได้ที่ www.culi.chula.ac.th/…ex.html ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-6017 หรือ www.facebook.com/…LIChula

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด