วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรมทรัพยากรธรณี

พฤหัส ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๐๔
นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับห้องการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาบุคลากรด้านการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งถือโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโดยยกให้ วศ. เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริการการทดสอบ สอบเทียบและการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรมทรัพยากรธรณี

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ทธ. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานเพื่อนบ้านที่อยู่ภายในรั้วเดียวกัน เติบโตมาพร้อมๆ กัน ตลอดจนมีบทบาทภารกิจหลายอย่างด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่คล้ายคลึงกัน เช่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุเซรามิก ยางและพลาสติกดังนั้น การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตซึ่ง วศ. พร้อมให้ความร่วมมือ ทธ. อย่างเต็มที่

ด้านนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงจุดประสงค์การเดินทางมาเยี่ยมชมดูงานที่ วศ. เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า วศ. เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำในด้านการรับรองมาตรฐานและด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา ทธ. เคยได้รับความร่วมมือและใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ วศ. อยู่บ้าง และในอนาคตอันใกล้ ทธ. คาดหวังจะเป็นพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือกับ วศ. ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การต่อยอดพัฒนาเครื่องมือห้องปฏิบัติการตลอดจนงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมหารือ คณะผู้บริหาร ทธ. ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ วศ. ได้แก่กลุ่มน้ำอุปโภค-บริโภค (กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร) กลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยี เคลือบผิว (กองวัสดุและวิศวกรรม) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค) กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดและกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรอง)

 

ที่มา: 2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน

วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรมทรัพยากรธรณี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด