บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวด จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

พฤหัส ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๖
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากล คว้า 3 รางวัลรวดจากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2020 ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในระดับเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ รางวัล Top Investment House (Rank 2) มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนเป็นผู้แทนรับมอบ, รางวัล Most Astute Investor (Rank 1) มอบให้แก่ คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร (ขวา) Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ และรางวัล Most Astute Investor (Rank 2) มอบให้แก่ คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร (ซ้าย) Director ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เมื่อเร็วๆ นี้
บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวด จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด