การติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยูเอชที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

พฤหัส ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๒๗
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยูเอชที ของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค., นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆนี้
การติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยูเอชที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
การติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยูเอชที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด