SPU :ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๘
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม Download Logo 51 ปี SPU เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 51 ปีแห่งการก่อตั้ง SPU
SPU :ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด